სამკურნალო სარეაბილიტაციო ცენტრი
სისტემური მიდგომა დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაში
ფალიაშვილის ქ. N17
225 20 50, 225 20 60
სამ. საათები 10:00-18:00
mediguardtbilisi@gmail.com
Facebook Page
 

Mediguard Facebook